μήνις

μήνις
η (Α μῆνις και δωρ. και αιολ. τ. μᾱνις)
σφοδρή και παρατεταμένη οργή, διαρκής θυμός, μάνιτα («μῆνιν ἄειδε, θεά...», Ομ. Ιλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. Η άποψη κατά την οποία η λ. συνδέεται με το μένω ή αυτή που συνδέει τη λ. με το μένος στηρίζονται σε σημασιολογικά κριτήρια (μῆνις «διαρκής οργή»), αλλά προσκρούουν σε μορφολογικές δυσχέρειες. Κατ' άλλους, η λ. συνδέεται με το λατ. mānēs «χωρισμένες ψυχές» (πρβλ. ἐμ-μᾶνις: im-manis «πελώριος, φρικτός). Κατ' άλλη άποψη, η λ. ανάγεται σε *μνᾶνις, πρβλ. μέμνημαι. Τέλος, η λ. συνδέεται πιθ. με το μαιμάω*].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • μηνίς — μηνίς, ίδος, ἡ (Α) μηνίσκος. [ΕΤΥΜΟΛ. < μήν, μηνός «μήνας» + επίθημα ιδ ς (πρβλ. θαμν ίς, τραχηλ ίς)] …   Dictionary of Greek

  • μῆνις — wrath fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μήνις — μή̱νῑς , μῆνις wrath fem acc pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μᾶνιν — μῆνις wrath fem acc sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μᾶνις — μῆνις wrath fem nom sg (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μῆνι — μῆνις wrath fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μῆνιν — μῆνις wrath fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πολύμηνις — ήνιος, ὁ, ἡ, Α πολύ οργισμένος. [ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ * + μηνις (< μῆνις, ιος «οργή»), πρβλ. βαρύ μηνις] …   Dictionary of Greek

  • ταχύμηνις — ήνεως, ὁ, ἡ, Α οξύθυμος. [ΕΤΥΜΟΛ. < ταχυ * + μηνις (< μῆνις, ιος «οργή»), πρβλ. βαρύ μηνις] …   Dictionary of Greek

  • μήνει — μαίνομαι rage aor subj act 3rd sg (epic) μή̱νει , μῆνις wrath fem nom/voc/acc dual (attic epic) μή̱νεϊ , μῆνις wrath fem dat sg (epic) μή̱νει , μῆνις wrath fem dat sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”